گلیس

گلیس

GLISS

در سال 1898 توسط هانس شوارتسکف با شروع کار خود در یک داروخانه و سپس گسترش آن در سالهای بعد یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده محصولات بهداشتی مو در جهان را استارت زد.

گلیس
واتساپ واتساپ