ترزمی

ترزمی

TRESemme

برای اولین بار توسط Godefroy Manufacturing Company در سنت لوئیس، میسوری، ایالات متحده آمریکا ساخته شده و از سال 1947 شروع به کار کرده است

ترزمی
واتساپ واتساپ