مراقبت و زیبایی مو


شامپو شیر نارگیل او جی ایکس

شامپو شیر نارگیل او جی ایکس

350,000 تومان

300,000 تومان

تافت موی تافت شماره 5 ULTIMATE

تافت موی تافت شماره 5 ULTIMATE

220,000 تومان

180,000 تومان

تافت موی تافت شماره 4 ULTRA

تافت موی تافت شماره 4 ULTRA

220,000 تومان

180,000 تومان

تافت پنتن شماره 5 حجم 250 میل

تافت پنتن شماره 5 حجم 250 میل

230,000 تومان

190,000 تومان

ژل چسب موی مکس لیدی اصل

ژل چسب موی مکس لیدی اصل

140,000 تومان

110,000 تومان

واکس مو داکس مدل Wave And Groom

واکس مو داکس مدل Wave And Groom

230,000 تومان

200,000 تومان

تافت لورال ضد مو خوره FIX&SHINE 6

تافت لورال ضد مو خوره FIX&SHINE 6

240,000 تومان

200,000 تومان

اکسیدان پیگار 9 درصد

اکسیدان پیگار 9 درصد

38,000 تومان

29,000 تومان

اکسیدان پیگار 12 درصد

اکسیدان پیگار 12 درصد

38,000 تومان

29,000 تومان

اکسیدان پیگار 6 درصد

اکسیدان پیگار 6 درصد

38,000 تومان

29,000 تومان

اکسیدان گارنیک 6 درصد

اکسیدان گارنیک 6 درصد

75,000 تومان

65,000 تومان


واتساپ واتساپ