توافقنامه استفاده از خدمات

کاربر گرامی  استفاده از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی به معنای پذیرفتن کلیه شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی می باشد. کاربر تعهد می کند که هنگام دریافت خدمات از فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی تمامی این شرایط و قوانین را پذیرفته است. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط استفاده از خدمات ارائه شده در وب سایت فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی، اطلاعات در همین صفحه به روز رسانی می شود. استفاده کاربر از خدمات وب سایت فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی به معنای پذیرش این تغییرات است. استفاده از کلمات مناسب در هنگام ارسال نظرات در سایت الزامی است. فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی کیفیت و قیمت کلیه محصولات خود را تضمین میکند. هنگام ثبت نام، کاربر موافقت خود را با امکان ارتباط  فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی از طریق اطلاعات ثبت شده توسط کاربر اعلام می¬کند و امکان ارتباط از طرق دیگر مقدور نمی باشد. فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی می تواند اطلاع رسانی از خدمات ویژه خود برای کاربران از طریق ایمیل، شماره تلفن همراه و سایر موارد ثبت شده کاربردر وب سایت انجام دهد. طلاعات شخصی کاربران محفوظ است و فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی تهعد می نماید که از این اطلاعات محافظت نماید. کلیه عکسها، محتوا و اطلاعات درج شده در سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی بوده و هرگونه استفاده تجاری از آن پیگرد قانونی دارد.  در صورت وجود هرگونه خطا در مشخصات محصول فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی این حق را برای خود محفوظ می داند که سفارش را لغو کند. هنگام ثبت نام، کاربر موافقت خود را با امکان ارتباط  فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی از طریق  اطلاعات ثبت شده توسط کاربر اعلام می کند و امکان ارتباط از طرق دیگر مقدور نمی باشد. فروشگاه اینترنتی ادن بیوتی می تواند اطلاع رسانی از خدمات ویژه خود برای کاربران از طریق ایمیل، شماره تلفن همراه و سایر مواردموارد ثبت شده کاربردر وب سایت انجام دهد

واتساپ واتساپ